Badania psychologiczne na broń

Pracownia wykonuje badania psychologiczne:

*osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na broń palną, gazową, myśliwską, sportową lub posiadających takie pozwolenie,

*osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

*osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych,

*strażników gminnych/miejskich,

*osób ubiegających się o objęcie urzędu sędziego, kuratora sądowego, prokuratora, komornika,

*osób ubiegających się wydanie licencji detektywa lub ją posiadających,

*inspektorów transportu drogowego

*kwalifikowanych pracowników ochrony

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

1. Osoby ubiegające się lub posiadające pozwolenie na broń, zgłaszające do rejestru lub posiadające zarejestrowaną broń albo ubiegające się o dopuszczenie lub posiadające dopuszczenie do posiadania broni (Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji - Dziennik Ustaw z 2002 r. nr. 53, poz. 549. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną. - Dziennik Ustaw z 2015 r., poz. 2210):

osoby ubiegające się o pozwolenie na broń, zgłaszające do rejestru broń pneumatyczną lub ubiegające się o dopuszczenie do posiadania broni.

osoby posiadające pozwolenie na broń.

badanie w trybie określonym w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji: osoby posiadające pozwolenie na broń, zarejestrowaną broń pneumatyczną lub dopuszczenie do posiadania broni.

Osoba może ubiegać się o broń w celach:

-ochrony osobistej

-łowieckich

-sportowych

-kolekcjonerskich

-pamiątkowych

-szkoleniowych

-do realizacji rekonstrukcji historycznych

Psychotech - badania psychologiczne kierowców, psychotesty, badania kierowców, Puławy Kozienice Dęblin Ryki Zwoleń Poniatowa Pionki Nałęczów Radom Lublin.                                       Copyright © 2009: psychotech.pl