Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie w dn. 20. 07. 2014 r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U.2014 poz. 937) ustawowa cena badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu wynosi 150 zł.

Wykonujemy pełny zakres badań psychologicznych.

Kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii, między innymi :

- wykonujących transport drogowy rzeczy i osób

- pojazdów uprzywilejowanych

- przedstawicieli handlowych

Osób obsługujących (operatorów):

- wszelkiego rodzaju wózki jezdniowe, transportowe

- koparki, spycharki, dźwigi, suwnice i inne

Kierowców skierowanych za :

- przekroczenie punktów karnych

- spowodowanie wypadku drogowego

- prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka podobnie działającego do alkoholu

A także:

- Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy, oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

- Pracowników na stanowiskach wymagających określonej sprawności psychofizycznej (badania kwalifikacyjne)

Wymagane dokumenty

Na badanie należy ze sobą zabrać:

- dowód osobisty,

- prawo jazdy - w przypadku badania kierowców, instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych,

- skierowanie na badanie, jeśli jest wydane przez odpowiednią instytucję (pracodawca, lekarz, Policja).

UWAGA! Na badanie należy przyjść wypoczętym, a w dniu poprzedzającym badanie należy nie spożywać alkoholu lub innego środka psychoaktywnego. W przypadku używania okularów należy zabrać je ze sobą.

O badaniach ...

Badanie składa się z trzech etapów: badania testowego, badania aparaturowego oraz rozmowy podsumowującej uzyskane wyniki. Po zarejestrowaniu każda osoba badana otrzymuje do wypełnienia zestaw testów papierowych, a kierowcy dodatkowo ankietę kierowcy. Nad przebiegiem pracy czuwa psycholog. Ta część badania odbywa się grupowo. Badania testowe pozwalają na ocenę kompetencji poznawczych, cech osobowości, predyspozycji. Najwięcej obaw budzą jednak wśród kierowców badania aparaturowe, popularnie zwane psychotestami. Badania te mają na celu określenie sprawności psychomotorycznej oraz procesów decyzyjnych i myślowych. Dzięki nim możemy precyzyjnie określić Państwa zdolność koncentracji uwagi, dokładność i szybkość spostrzegania, widzenie głębi, widzenie w mroku, wrażliwość na olśnienie, koordynację wzrokowo ruchową.

Badania odbywają się indywidualnie w pomieszczeniu specjalnie przystosowanym do badań aparaturowych. Wyniki zapisywane są w karcie badania. Na zakończenie odbywają Państwo indywidualną rozmowę z psychologiem, na której omawiane jest badanie.

Psychotech - badania psychologiczne kierowców, psychotesty, badania kierowców, Puławy Kozienice Dęblin Ryki Zwoleń Poniatowa Pionki Nałęczów Radom Lublin.                                       Copyright © 2009: psychotech.pl