Przepisy prawne dla kierowców

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Serwis dla kierowców

Ustawa o Ruchu Drogowym

Ustawa o Transporcie Drogowym

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

Przepisy prawne dla operatorów i osób pracujących na wysokosci:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 .

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Dz. U. z 1 czerwca 1996 Nr 62 poz.287.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Dz. U. z 25 czerwca 1996 nr 69, poz. 332.

Aktualny druk skierowania na badanie psychologiczne

Druk skierowania na badanie psychologiczne dla kierowców (kliknij tu)

Druk skierowania na badania psychologiczne dla innych zawodów (kliknij tu)

Psychotech - badania psychologiczne kierowców, psychotesty, badania kierowców, Puławy Kozienice Dęblin Ryki Zwoleń Poniatowa Pionki Nałęczów Radom Lublin.                                       Copyright © 2009: psychotech.pl